9 Nov 2010 | 9,760 tontonan
4.044445
14 Nov 2010 | 8,784 tontonan
2.77778
14 Nov 2010 | 8,784 tontonan
2.77778
1 Nov 2010 | 8,530 tontonan
3.6
14 Nov 2010 | 8,340 tontonan
3.125
14 Nov 2010 | 7,945 tontonan
2.8
14 Nov 2010 | 7,706 tontonan
1.4
14 Nov 2010 | 7,502 tontonan
2
14 Nov 2010 | 7,442 tontonan
2.9
31 Oct 2010 | 7,287 tontonan
2.5
14 Nov 2010 | 7,268 tontonan
2
1 Nov 2010 | 7,157 tontonan
2.833335